0
Twój koszyk jest pusty.

Cennik


Cena za wykonanie usługi ustalana jest indywidualnie z klientem.
Klient informowany jest o cenie usługi przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy. Dodatkowe koszty i naprawę usterek, które pojawią się w trakcie prac najpierw konsultujemy z klientem.